• PLON „Klasyk” jest placówką niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej działającą od 01 września 2012 roku.

     Powstało  jako odpowiedź na wielkie zapotrzebowanie kształcenia młodzieży z polskimi korzeniami  urodzonej i mieszkającej na stałe poza granicami Polski, szczególnie za jej wschodnią granicą:
     w Armenii, Białorusi, Estonii, Gruzji, Kazachstanie, Kirgizji, Litwie, Łotwie, Mołdawii, Naddniestrzu, Osetii, Rosji, Turkmenistanie, Ukrainie.

     Głównym celem szkoły jest przygotowanie do polskiej matury i studiowania w Polsce na dziennych kierunkach we wszystkich najlepszych polskich uczelniach. Jest to możliwe dzięki ogromnej determinacji i systematycznej, codzienne pracy uczniów i nauczycieli.

     Szkoła oferuje:

     • profesjonalną naukę języka polskiego jako obcego

     realizowaną na obowiązkowych lekcjach jako przedmiot zatwierdzony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty pod nazwą język polski dodatkowy.  Wymiar godzin dopasowany jest do potrzeb indywidualnych ucznia, który podejmuje pracę pod opieką specjalisty – językoznawcy, działający ściśle we współpracy z polonistami realizującymi podstawę programową z  zakresu języka polskiego.

      

     • obowiązkową naukę języka łacińskiego, kultury antycznej, filozofii

     W tym zawiera się „klasyczność” naszego kształcenia. To właśnie z tych dziedzin wyrosła współczesna  kultura europejska.  

     • naukę religii

     Jest to ważny przedmiot w liceum. Każdy uczeń, niezależnie od wyznawanego światopoglądu przystępuje do wewnętrznej matury z tego przedmiotu.

     • rozwój talentów artystycznych

                                                           - RYSUNEK,
                                                           - ZAJĘCIA TEATRALNE,
                                                           - CHÓR,
                                                           - WARSZTATY LITERACKIE.

     • rozwój fizyczny

     Wszyscy uczniowie obowiązkowo odbywają zajęcia wychowania fizycznego, a w klasach maturalnych z tańca .
     Zajęcia do wyboru:

                                      - ZAJĘCIA SAMOOBRONY MMA,
                                      - AEROBIK,

     • tutoring

     Uczniowie  jednocześnie  mieszkańcy Internatu „Inter” są otoczeni całodobową opieką, która ma charakter nie tylko wychowawczy. Większość wychowawców bursy to nauczyciele, którzy  pomagają podopiecznym w nauce indywidualnej po skończonych lekcjach. Nasi uczniowie codziennie odbywają  8-9 obowiązkowych lekcji. Rozpoczynając naukę w naszej szkole decydują się na  ogromny wysiłek intelektualny i zazwyczaj zmianę trybu życia – stają się samodzielni. Szkoła zakłada ich wolność wyboru i konsekwencję.

     • coaching zawodowy

     Spotkania z indywidualnym trenerem, które mają na celu świadome przygotowanie ucznia do następnego etapu edukacyjnego, jakim są studia.

      

     Proponujemy ja NAJLEPSZYM czyli odważnym !