• Najbliższe hostele i hotele:

    Hostel Cloud:        ul. Otwocka 1, tel: 507 764 283

    Hostel Praga,        ul. Otwocka 7, tel: 22 818 00 65

    Hostel Maxim,      ul. Śnieżna 4, tel: 22 619 00 79

    Hostel VAVA,         ul. Targowa 76, tel: 513 435 444

    Hostel Fabryka,    ul. 11 Listopada 22, tel: 604 270 010

    Hotel Nido Campus, ul. Tarchomińska 13, tel: 516 789 421

    Hotel Hetman,      ul. Kłopotowskie 36, tel: 22 511 98 00

    Hotel Hit,               ul. Kłopotowskiego 33, tel: 22 618 94 70

  • Kontakty

   • Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne „Klasyk”
   • Sekretariat: (+48) 22 743 49 64, (+48) 22 780 23 00 Dyrekcja: (+48) 880 159 554 Internat: (+48) 602 512 869 Internat - wychowawca dyżurny: (+48) 690 566 250 Nr konta bankowego Bank PKO BP Nr 46 1020 1097 0000 7902 0188 4790
   • ul. Matuszewska 20 03-876 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • „Wspieranie dzieci i młodzieży polonijnej oraz polskiej mieszkającej poza granicami Polski 2023”.

  Wykonanie zadania na łączną kwotę: 4 537 385 zł

                     

  WSPIERANIE ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO PRZEZ NAUKĘ W LICEUM POLONIJNYM

  PRZYZNANE ŚRODKI - 585 000,00 PLN