•  

    ZADANIA WYCHOWAWCZE-INTERNAT

    Internat ściśle współpracuje z działalnością wychowawczo-edukacyjną Liceum. To oznacza, że poza zadaniami wynikającymi z opieki nad Wychowankami (pobyt i wyżywienie), realizował zadania wynikające ze specyfiki PLON Klasyk. W jej ramach, Internat był odpowiedzialny za organizację codziennego czasu na naukę, cotygodniowych zajęć dodatkowych oraz okazjonalnych wyjść (kino, lodowisko czy boisko). Zgodnie z programem wychowawczym, każdego dnia były także podejmowane działania związane z edukacją społeczno-kulturalną oraz kształtowaniem tożsamości, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym. Służyły temu codzienne spotkania całej społeczności oraz rozmowy z Wychowawcami.

    Okres pandemii był szczególnym wyzwaniem dla funkcjonowania Internatu. W tym czasie zostały podjęte dodatkowe inicjatywy, których celem było dodatkowe wsparcie Wychowanków, zarówno na poziomie medycznym jak i psychicznym. Wychowankowie byli pod opieką medyczną lekarza, który w trybie ciągłym, przy wsparciu kadry Wychowawców, monitorował ich stan zdrowia, dając tym samym poczucie bezpieczeństwa zarówno samej młodzieży jak i ich rodzicom. Dodatkowo, w sposób restrykcyjny były stosowane i przestrzegane wytyczne rekomendowane przez GIS. W tym celu został zakupiony dodatkowy sprzęt pomiarowy i dezynfekcyjny oraz zorganizowane procedury izolacji i profilaktyki.

    Odrębnym wymiarem zaangażowania kadry wychowawczej było wsparcie psychiczne Wychowanków. Pod nadzorem psychologa szkolnego Wychowawcy podejmowali każdego dnia, zarówno w trybie stacjonarnym jak i zdalnym, rozmowy monitorujące stan psychiczny Wychowanków. Dodatkowo, ich zadaniem była kontrola sytuacji w środowiskach rodzinnych Wychowanków przebywających w domach oraz obniżanie stresu wywołanego sytuacją pandemii.

    Internat zaangażował się także we wspieranie Wychowanków w procesie edukacji, zwłaszcza nauki języka polskiego. W związku z ograniczonym przez pandemię kontaktem z językiem polskim, organizowano między innymi: pogadanki w małych grupach i projekcje filmów. Były to okazje do biernego i czynnego wzmacniania znajomości języka polskiego.

    Podsumowując, rok 2020 był szczególnym wyzwaniem dla funkcjonowania Internatu. Oprócz wyżej opisanych działań, pojawiła się także konieczność zorganizowania Wychowankom czasu pracy w trakcie nauki zdalnej, dostosowania infrastruktury teleinformatycznej, uelastycznienia warunków pracy Wychowawców, czy zintensyfikowania inicjatyw dodatkowych, zwłaszcza sportowych.

  • Kontakty

   • Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne „Klasyk”
   • Sekretariat: (+48) 22 743 49 64, (+48) 22 780 23 00 Dyrekcja: (+48) 880 159 554 Internat: (+48) 602 512 869 Nr konta bankowego Bank PKO BP Nr 46 1020 1097 0000 7902 0188 4790
   • ul. Matuszewska 20 03-876 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 •