• PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

   •  

                                  PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

     

    KLASA I A PROFIL HUMANISTYCZNO- PRAWNICZY

    PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

    JĘZYK ANGIELSKI

     

    PRZEDMIOT

    PODRĘCZNIK

    WYDAWNICTWO

    POZIOM

    JĘZYK POLSKI

    PONAD SŁOWAMI 1

    CZ.1 I CZ.2

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

    JĘZYK ANGIELSKI

    MY PERSPECTIVES

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    JĘZYK ROSYJSKI

    IZ PIERWYCH UST 2

    KRAM

    ROZSZERZONY

    HISTORIA

    ZROZUMIEĆ PRZESZŁOŚĆ 1

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    GEOGRAFIA

    OBLICZA GEOGRAFII 1

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    BIOLOGIA

    BIOLOGIA NA CZASIE 1

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    FIZYKA

    ODKRYĆ FIZYKĘ 1

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    CHEMIA

    TO JEST CHEMIA 1

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    MATEMATYKA

    MATEMATYKA Z PLUSEM 1

    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE

    PODSTAWOWY

    WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

    W CENTRUM UWAGI 1

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    INFORMATYKA

     

    JĘZYK POLSKI JAKO OBCY

     

     

     

    INFORMATYKA NA CZASIE 1

     

    GDYBYM ZNAŁ DOBRZE J.POLSKI

    NOWA ERA

     

     

    WYDAWNICTWO

    UNIWERSYTETU

    WARSZAWSKIEGO

    PODSTAWOWY

    KLASA I B- PROFIL POLITECHNICZNY (MATEMATYCZNO-FIZYCZNY)

    PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA

     

    PRZEDMIOT

    PODRĘCZNIK

    WYDAWNICTWO

    POZIOM

    JĘZYK POLSKI

    PONAD SŁOWAMI 1

    CZ.1 I CZ.2

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

    JĘZYK ANGIELSKI

    MY PERSPECTIVES

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    JĘZYK ROSYJSKI

    IZ PIERWYCH UST 2

    KRAM

    ROZSZERZONY

    HISTORIA

    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 1

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    GEOGRAFIA

    OBLICZA GEOGRAFII 1

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    BIOLOGIA

    BIOLOGIA NA CZASIE 1

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    FIZYKA

    ZROZUMIEĆ  FIZYKĘ 1

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    CHEMIA

    TO JEST CHEMIA 1

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    MATEMATYKA

    MATEMATYKA Z PLUSEM 1

    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE

    ROZSZERZONY

    INFORMATYKA

     

    JĘZYK POLSKI JAKO OBCY

     

     

     

    INFORMATYKA NA CZASIE 1

     

    GDYBYM ZNAŁ DOBRZE J.POLSKI

    NOWA ERA

     

    WYDAWNICTWO

    UNIWERSYTETU

    WARSZAWSKIEGO

    ROZSZERZONY

    KLASA I C – PROFIL  PRZYRODNICZO - MEDYCZNY

    PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – BIOLOGIA, CHEMIA

     

    PRZEDMIOT

    PODRĘCZNIK

    WYDAWNICTWO

    POZIOM

    JĘZYK POLSKI

    PONAD SŁOWAMI 1

    CZ.1 I CZ.2

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

    JĘZYK ANGIELSKI

    MY PERSPECTIVES

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    JĘZYK ROSYJSKI

    IZ PIERWYCH UST 2

    KRAM

    ROZSZERZONY

    HISTORIA

    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 1

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    GEOGRAFIA

    OBLICZA GEOGRAFII 1

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    BIOLOGIA

    BIOLOGIA NA CZASIE 1

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    FIZYKA

    ODKRYĆ FIZYKĘ 1

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    CHEMIA

    TO JEST CHEMIA 1

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    MATEMATYKA

    MATEMATYKA Z PLUSEM 1

    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE

    PODSTAWOWY

    INFORMATYKA

     

     

    JĘZYK POLSKI JAKO OBCY

     

     

     

    INFORMATYKA NA CZASIE 1

     

    GDYBYM ZNAŁ DOBRZE J.POLSKI

    NOWA ERA

     

     

    WYDAWNICTWO

    UNIWERSYTETU

    WARSZAWSKIEGO

    PODSTAWOWY

    KLASA  ID – PROFIL EKONOMICZNY

    PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI, MATEMATYKA

     

    PRZEDMIOT

    PODRĘCZNIK

    WYDAWNICTWO

    POZIOM

    JĘZYK POLSKI

    PONAD SŁOWAMI 1

    CZ.1 I CZ.2

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

    JĘZYK ANGIELSKI

    MY PERSPECTIVES

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    JĘZYK ROSYJSKI

    IZ PIERWYCH UST 2

    KRAM

    ROZSZERZONY

    HISTORIA

    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 1

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    GEOGRAFIA

    OBLICZA GEOGRAFII 1

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    BIOLOGIA

    BIOLOGIA NA CZASIE 1

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    FIZYKA

    ODKRYĆ FIZYKĘ 1

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    CHEMIA

    TO JEST CHEMIA 1

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    MATEMATYKA

    MATEMATYKA Z PLUSEM 1

    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE

    ROZSZERZONY

    INFORMATYKA

     

    JĘZYK POLSKI JAKO OBCY

     

     

     

    INFORMATYKA NA CZASIE 1

     

    GDYBYM ZNAŁ DOBRZE J.POLSKI

    NOWA ERA

     

     

    WYDAWNICTWO

    UNIWERSYTETU

    WARSZAWSKIEGO

    PODSTAWOWY

     

     

     

     

    KLASA II A - PROFIL HUMANISTYCZNO- PRAWNICZY

    PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

    JĘZYK ANGIELSKI

     

    PRZEDMIOT

    PODRĘCZNIK

    WYDAWNICTWO

    POZIOM

    JĘZYK POLSKI

    PONAD SŁOWAMI 2

     

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

    JĘZYK ANGIELSKI

    MY PERSPECTIVES

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    JĘZYK ROSYJSKI

    IZ PIERWYCH UST 3

    KRAM

    ROZSZERZONY

    HISTORIA

    ZROZUMIEĆ PRZESZŁOŚĆ 2

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    GEOGRAFIA

    OBLICZA GEOGRAFII 2

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    BIOLOGIA

    BIOLOGIA NA CZASIE 2

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    FIZYKA

    ODKRYĆ FIZYKĘ 2

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    CHEMIA

    TO JEST CHEMIA 2

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    MATEMATYKA

    MATEMATYKA Z PLUSEM 2

    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE

    PODSTAWOWY

    WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

    W CENTRUM UWAGI 2

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    INFORMATYKA

     

    JĘZYK POLSKI JAKO OBCY

     

     

     

    INFORMATYKA NA CZASIE 2

     

    GDYBYM ZNAŁ DOBRZE J.POLSKI

    NOWA ERA

     

     

    WYDAWNICTWO

    UNIWERSYTETU

    WARSZAWSKIEGO

    PODSTAWOWY

    KLASA II B- PROFIL POLITECHNICZNY (MATEMATYCZNO-FIZYCZNY)

    PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA

     

    PRZEDMIOT

    PODRĘCZNIK

    WYDAWNICTWO

    POZIOM

    JĘZYK POLSKI

    PONAD SŁOWAMI 2

     

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

    JĘZYK ANGIELSKI

    MY PERSPECTIVES

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    JĘZYK ROSYJSKI

    IZ PIERWYCH UST 3

    KRAM

    ROZSZERZONY

    HISTORIA

    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 2

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    GEOGRAFIA

    OBLICZA GEOGRAFII 2

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    BIOLOGIA

    BIOLOGIA NA CZASIE 2

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    FIZYKA

    ZROZUMIEĆ  FIZYKĘ 2

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    CHEMIA

    TO JEST CHEMIA 2

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    MATEMATYKA

    MATEMATYKA Z PLUSEM 2

    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE

    ROZSZERZONY

    INFORMATYKA

     

    JĘZYK POLSKI JAKO OBCY

     

     

     

    INFORMATYKA NA CZASIE 2

     

    GDYBYM ZNAŁ DOBRZE J.POLSKI

    NOWA ERA

     

     

    WYDAWNICTWO

    UNIWERSYTETU

    WARSZAWSKIEGO

    ROZSZERZONY

     

     

    KLASA II C – PROFIL PRZYRODNICZO- MEDYCZNY

    PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – BIOLOGIA, CHEMIA

     

    PRZEDMIOT

    PODRĘCZNIK

    WYDAWNICTWO

    POZIOM

    JĘZYK POLSKI

    PONAD SŁOWAMI 2

     

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

    JĘZYK ANGIELSKI

    MY PERSPECTIVES

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    JĘZYK ROSYJSKI

    IZ PIERWYCH UST 3

    KRAM

    ROZSZERZONY

    HISTORIA

    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 2

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    GEOGRAFIA

    OBLICZA GEOGRAFII 2

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    BIOLOGIA

    BIOLOGIA NA CZASIE 2

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    FIZYKA

    ODKRYĆ FIZYKĘ 2

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    CHEMIA

    TO JEST CHEMIA 2

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    MATEMATYKA

    MATEMATYKA Z PLUSEM 2

    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE

    PODSTAWOWY

    INFORMATYKA

     

     

    JĘZYK POLSKI JAKO OBCY

     

     

     

    INFORMATYKA NA CZASIE 2

     

    GDYBYM ZNAŁ DOBRZE J.POLSKI

    NOWA ERA

     

     

    WYDAWNICTWO

    UNIWERSYTETU

    WARSZAWSKIEGO

    PODSTAWOWY

     

    KLASA  II D – PROFIL EKONOMICZNY

    PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI, MATEMATYKA

     

    PRZEDMIOT

    PODRĘCZNIK

    WYDAWNICTWO

    POZIOM

    JĘZYK POLSKI

    PONAD SŁOWAMI 2

     

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

    JĘZYK ANGIELSKI

    MY PERSPECTIVES

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    JĘZYK ROSYJSKI

    IZ PIERWYCH UST 3

    KRAM

    ROZSZERZONY

    HISTORIA

    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 2

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    GEOGRAFIA

    OBLICZA GEOGRAFII 2

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    BIOLOGIA

    BIOLOGIA NA CZASIE 2

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    FIZYKA

    ODKRYĆ FIZYKĘ 2

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    CHEMIA

    TO JEST CHEMIA 2

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    MATEMATYKA

    MATEMATYKA Z PLUSEM 2

    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE

    ROZSZERZONY

    INFORMATYKA

     

    JĘZYK POLSKI JAKO OBCY

     

     

     

    INFORMATYKA NA CZASIE 2

     

    GDYBYM ZNAŁ DOBRZE J.POLSKI

    NOWA ERA

     

     

    WYDAWNICTWO

    UNIWERSYTETU

    WARSZAWSKIEGO

    PODSTAWOWY

     

     

     

     

    KLASA III A- PROFIL HUMANISTYCZNO-PRAWNICZY

    PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

                                                                    JĘZYK ANGIELSKI

     

    PRZEDMIOT

    PODRĘCZNIK

    WYDAWNICTWO

    POZIOM

    JĘZYK POLSKI

    PONAD SŁOWAMI 3

     

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

    JĘZYK ANGIELSKI

    MY PERSPECTIVES

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    HISTORIA

    ZROZUMIEĆ PRZESZŁOŚĆ 3

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    GEOGRAFIA

    OBLICZA GEOGRAFII 3

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    BIOLOGIA

    BIOLOGIA NA CZASIE 3

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    FIZYKA

    ODKRYĆ FIZYKĘ 3

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    CHEMIA

    TO JEST CHEMIA 3

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    MATEMATYKA

    MATEMATYKA Z PLUSEM 3

    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE

    PODSTAWOWY

    WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

    W CENTRUM UWAGI 3

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    KLASA III B- PROFIL POLITECHNICZNY (MATEMATYCZNO-FIZYCZNY)

    PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA

     

    PRZEDMIOT

    PODRĘCZNIK

    WYDAWNICTWO

    POZIOM

    JĘZYK POLSKI

    PONAD SŁOWAMI 3

     

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

    JĘZYK ANGIELSKI

    MY PERSPECTIVES

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    HISTORIA

    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 3

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    GEOGRAFIA

    OBLICZA GEOGRAFII 3

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    BIOLOGIA

    BIOLOGIA NA CZASIE 3

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    FIZYKA

    ZROZUMIEĆ  FIZYKĘ 3

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    CHEMIA

    TO JEST CHEMIA 3

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    MATEMATYKA

    MATEMATYKA Z PLUSEM 3

    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE

    ROZSZERZONY

    INFORMATYKA

     

     

     

     

    INFORMATYKA NA CZASIE 3

     

    NOWA ERA

     

     

    ROZSZERZONY

    KLASA III C – PROFIL PRZYRODNICZO-MEDYCZNY

    PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – BIOLOGIA, CHEMIA

     

    PRZEDMIOT

    PODRĘCZNIK

    WYDAWNICTWO

    POZIOM

    JĘZYK POLSKI

    PONAD SŁOWAMI 3

     

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

    JĘZYK ANGIELSKI

    MY PERSPECTIVES

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    HISTORIA

    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 3

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    GEOGRAFIA

    OBLICZA GEOGRAFII 3

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    BIOLOGIA

    BIOLOGIA NA CZASIE 3

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    FIZYKA

    ODKRYĆ FIZYKĘ 3

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    CHEMIA

    TO JEST CHEMIA 3

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    MATEMATYKA

    MATEMATYKA Z PLUSEM 3

    GDAŃSKIE W.O.

    PODSTAWOWY

    KLASA  III D – PROFIL EKONOMICZNY

    PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI, MATEMATYKA

     

    PRZEDMIOT

    PODRĘCZNIK

    WYDAWNICTWO

    POZIOM

    JĘZYK POLSKI

    PONAD SŁOWAMI 3

     

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

    JĘZYK ANGIELSKI

    MY PERSPECTIVES

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    HISTORIA

    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 3

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    GEOGRAFIA

    OBLICZA GEOGRAFII 3

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    BIOLOGIA

    BIOLOGIA NA CZASIE 3

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    FIZYKA

    ODKRYĆ FIZYKĘ 3

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    CHEMIA

    TO JEST CHEMIA 3

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    MATEMATYKA

    MATEMATYKA Z PLUSEM 3

    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE

    ROZSZERZONY

    KLASA IV A- PROFIL HUMANISTYCZNO-PRAWNICZY

    PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

                                                                    JĘZYK ANGIELSKI

     

    PRZEDMIOT

    PODRĘCZNIK

    WYDAWNICTWO

    POZIOM

    JĘZYK POLSKI

    PONAD SŁOWAMI 4

     

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

    JĘZYK ANGIELSKI

    REPETYTORIUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW

    (WYD. JEDNOTOMOWE)

     

    PEARSON

    PODSTAWOWY Z MATERIAŁEM ROZSZERZONYM

    HISTORIA

    ZROZUMIEĆ PRZESZŁOŚĆ 4

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    MATEMATYKA

    MATEMATYKA Z PLUSEM 4

    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE

    PODSTAWOWY

    KLASA IV B- PROFIL POLITECHNICZNY (MATEMATYCZNO-FIZYCZNY)

    PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA

     

    PRZEDMIOT

    PODRĘCZNIK

    WYDAWNICTWO

    POZIOM

    JĘZYK POLSKI

    PONAD SŁOWAMI 4

     

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

    JĘZYK ANGIELSKI

    REPETYTORIUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW

    (WYD. JEDNOTOMOWE)

     

    PEARSON

    PODSTAWOWY Z MATERIAŁEM ROZSZERZONYM

    HISTORIA

    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 4

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    FIZYKA

    ZROZUMIEĆ  FIZYKĘ 4

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    MATEMATYKA

    MATEMATYKA Z PLUSEM 4

    GDAŃSKIE WYD. OŚWIATOWE

    ROZSZERZONY

    KLASA IV C – PROFIL PRZYRODNICZO-MEDYCZNY

    PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – BIOLOGIA, CHEMIA

     

    PRZEDMIOT

    PODRĘCZNIK

    WYDAWNICTWO

    POZIOM

    JĘZYK POLSKI

    PONAD SŁOWAMI 4

     

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

    JĘZYK ANGIELSKI

    REPETYTORIUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW

    (WYD. JEDNOTOMOWE)

    PEARSON

    PODSTAWOWY Z MATERIAŁEM ROZSZERZONYM

    HISTORIA

    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 4

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    BIOLOGIA

    BIOLOGIA NA CZASIE 4

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    CHEMIA

    TO JEST CHEMIA 4

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    MATEMATYKA

    MATEMATYKA Z PLUSEM 4

    GDAŃSKIE WYD.OŚWIATOWE

    PODSTAWOWY

     

     

     

     

    KLASA  IV D – PROFIL EKONOMICZNY

    PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI, MATEMATYKA

     

    PRZEDMIOT

    PODRĘCZNIK

    WYDAWNICTWO

    POZIOM

    JĘZYK POLSKI

    PONAD SŁOWAMI 4

     

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

    JĘZYK ANGIELSKI

    REPETYTORIUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW

    (WYD. JEDNOTOMOWE)

    PEARSON

    PODSTAWOWY Z MATERIAŁEM ROZSZERZONYM

    HISTORIA

    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 4

    NOWA ERA

    PODSTAWOWY

    GEOGRAFIA

    OBLICZA GEOGRAFII 4

    NOWA ERA

    ROZSZERZONY

    MATEMATYKA

    MATEMATYKA Z PLUSEM 4

    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE

    ROZSZERZONY

     

     
  • Kontakty

   • Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne „Klasyk”
   • Sekretariat: (+48) 22 743 49 64, (+48) 22 780 23 00 Dyrekcja: (+48) 880 159 554 Internat: (+48) 602 512 869 Internat - wychowawca dyżurny: (+48) 690 566 250 Nr konta bankowego Bank PKO BP Nr 46 1020 1097 0000 7902 0188 4790
   • ul. Matuszewska 20 03-876 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 •