• Spotkania pad pedagogicznych

     • .

     • Harmonogram rad pedagogicznych

      w roku szkolnym 2021-2022

       

       

      Miesiąc

      Dzień

      i godz.

      Rada Pedagogiczna: charakter formalny i tematyka zebrań (obecność obowiązkowa)

      Uwagi

      2021

      Wrzesień

      22, środa,

      godz. 15.00

      Analityczno-informacyjna i organizacyjna

       

       

      Październik

      20, środa,

      godz. 15.00

      Organizacyjna

       

       

      Listopad

      17, środa,

      godz. 15.00

      Lista uczniów zagrożonych oceną niedostateczną i naganną oceną z zachowania.

       

      Grudzień

      15, środa

      godz. 15.00

      Klasyfikacyjna – zatwierdzenie wyników klasyfikacji semestralnej uczniów.

       

      2022

       

       

       

       

      Luty

      02, śr. godz. 15.00

      Analityczno-informacyjna 

       

      Marzec

      16, śr., godz. 15.00

      Rada zagrożeniowa dla uczniów klasy III. Organizacyjna i szkoleniowa

       

      Kwiecień

      20, środa

      godz. 15.00

      Klasyfikacyjna (klasa trzecia).

       

      Maj

      18, środa, godz. 15.00

      Lista uczniów klas I i II, zagrożonych oceną niedostateczną i naganną oceną z zachowania.

       

      Czerwiec

      22, środa

      godz. 15.00

      Rada klasyfikacyjna (zatwierdzenie wyników klasyfikowania i promowania uczniów klas I i II) i organizacyjna (podsumowanie pracy szkoły oraz wnioski na następny rok szkolny).

       

      Sierpień

      31, śr., godz. 13.00

      Rada klasyfikacyjna (egz. poprawkowe)