•  

      
     DYREKCJA Polonijnego Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego KLASYK
      
     • Prof. dr hab. Kazimierz Korab, dyrektor PLON Klasyk
     • kkorab23@wp.pl, tel. 880 159 554
       
     Wicedyrektorzy
      
     • Małgorzata Zarzecka, koordynator działalności programowej szkoły 
     • Anna Kosiarska, koordynator ds. organizacyjnych i administracyjnych
     • Karolina Madeńska, koordynator wydarzeń i uroczystości szkolnych

      

     Prezes Fundacji – prof. n. dr hab. Kazimierz Korab (tel. kom. +48 880 159 554)

     Wiceprezes - red. Jan Korab (tel. kom. +48 886 738 616) 

     Księgowość – Anna Szliwińska (tel. kom. +48 503 056 283)

     Adres
     Ul. Bracka 18 lok. 13, 00-028 Warszawa
     e-mail: kkorab23@wp.pl
     e-mail: korabjanek@gmail.com

     Dane Fundacji

     Nr KRS: 0000336532; NIP 525-246-3794
     Bank PKO BP Nr 46 1020 1097 0000 7902 0188 4790

      

  • Kontakty

   • Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne „Klasyk”
   • Sekretariat: (+48) 22 743 49 64, (+48) 22 780 23 00 Dyrekcja: (+48) 880 159 554 Internat: (+48) 602 512 869 Internat - wychowawca dyżurny: (+48) 690 566 250 Nr konta bankowego Bank PKO BP Nr 46 1020 1097 0000 7902 0188 4790
   • ul. Matuszewska 20 03-876 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • „Wspieranie dzieci i młodzieży polonijnej oraz polskiej mieszkającej poza granicami Polski 2023”.

  Wykonanie zadania na łączną kwotę: 4 537 385 zł

                     

  WSPIERANIE ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO PRZEZ NAUKĘ W LICEUM POLONIJNYM

  PRZYZNANE ŚRODKI - 585 000,00 PLN