• Historia

    •              

     Założycielka PLON „Klasyk”

                                                             

     Anna Urszula Korab (1956-2016)

                                                                                        

      

     Anna Urszula Korab

     była faktyczną założycielką i pierwszym dyrektorem

     Polonijnego Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne „Klasyk”

     oraz Bursy „Inter”,

     dla których formalnym organem założycielskim i prowadzącym jest

     Fundacja – Międzynarodowy Instytut Edukacji.

     Liceum istnieje od 2012 roku.

     Dla A. U. Korab była to kontynuacja wcześniejszej działalności edukacyjnej.

     Kształceniem młodzieży o polskich korzeniach,

     pochodzącej z krajów byłego ZSRR,

     zajmowała się bowiem wcześniej jako dyrektor Kolegium św. Stanisława Kostki (1997-2010).

     W lutym 2017 roku zorganizowane zostało sympozjum,

     poświęcone pamięci Anny Urszuli Korab.

     W najbliższym czasie zostaną na tej stronie umieszczone najciekawsze materiały. 

  • Kontakty

   • Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne „Klasyk”
   • Sekretariat: (+48) 22 743 49 64, (+48) 22 780 23 00 Dyrekcja: (+48) 880 159 554 Internat: (+48) 602 512 869 Internat - wychowawca dyżurny: (+48) 690 566 250 Nr konta bankowego Bank PKO BP Nr 46 1020 1097 0000 7902 0188 4790
   • ul. Matuszewska 20 03-876 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • „Wspieranie dzieci i młodzieży polonijnej oraz polskiej mieszkającej poza granicami Polski 2023”.

  Wykonanie zadania na łączną kwotę: 4 537 385 zł

                     

  WSPIERANIE ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO PRZEZ NAUKĘ W LICEUM POLONIJNYM

  PRZYZNANE ŚRODKI - 585 000,00 PLN