Konferencje

Loklasyk.pl jest dumne z organizowania i goszczenia różnorodnych konferencji, które służą jako platforma do wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów. Nasze konferencje są skierowane do nauczycieli, uczniów, rodziców i wszystkich zainteresowanych edukacją. Zapewniamy, że każda konferencja jest starannie zaplanowana i przeprowadzana, aby zapewnić najwyższą jakość dyskusji i prezentacji.

Dnia 1 października 2016 w Ożarowie Mazowieckim odbyło się VIII Międzynarodowe Forum organizowane co roku przez Tato.net. W tym roku poświęcone było tematowi: ODWAGA I ROZWAGA. Uczestnikami byli wyłącznie mężczyźni (1000 osób). Kazimierz Korab, prezes Fundacji MIE oraz członek Rady Programowej Tato.net, miał wystąpienie.