Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli szkolenie

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Fundacja prowadzi Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Wschód-Zachód”.

Fundacja za pośrednictwem NODN W-Z przeprowadziła w dniach 02-12 lipca 2017 roku w Kościelisku k. Zakopanego

"Kurs metodyczny dla nauczycieli i działaczy polonijnych ze wschodu"

Projekt ten został zrealizowany dzięki dotacji Senatu RP
(umowa dotacji nr 134/0367/2017)

Zgodnie z celem opisanym w w.w. umowie, dzięki Kursowi został zrealizowany założony cel w postaci doskonalenia nauczycieli w zakresie znajomości:

  • języka polskiego,
  • metodyki glottodydaktycznej,
  • metody przekazu kultury regionalnej i narodowej.

Zadaniom tym została podporządkowana struktura zajęć każdego dnia. Przed południem lektorzy podzielili wszystkich uczestników kursu na trzy grupy A, B, C (zgodnie ze standardami Rady Europy) i prowadzili lektoraty językowe. Po południu odbywały się wykłady i warsztaty z zakresu glottodydaktyki i metodyki nauczania przedmiotów szkolnych. Po kolacji odbywały  się spotkania z wybitnymi twórcami nauki i kultury regionalnej. Za końcu uczestnicy wystąpili na scenie Domu Ludowego dla mieszkańców i turystów.