• Matura z religii - 15 marca 2017 roku
     • Matura z religii - 15 marca 2017 roku

     • Matura z religii – 15 marca 2017

       

      W życiu szkolnym każdego z nas wypada dużo prób. W podstawówce jest to tabliczka mnożenia, w gimnazjum – teoria Pitagorasa, w liceum – logarytmy, frazeologizmy i filozofia. A co dalej? Tak naprawdę wszystkie drogi ucznia prowadzą do egzaminów. Podołać im wszystkim to tak jak wstępowanie w nowy etap życia i poznawania także samego siebie. I wtedy, to może być banalne, ale wszystko pozostaje w naszych rękach. Tylko my możemy wybierać odpowiedź „A” albo „B”.

      Dnia 15 marca 2017 roku maturzyści zdawali maturę z religii. Oczywiście wszyscy bardzo denerwowali się. Był to krok dla nich, który trzeba zrobić z pełnią swoich sił i opanowaniem emocji. Miesiące przygotowań dały rezultaty. Dla każdego z nich był to wyjątkowy egzamin. Każdy napisał krótką pracę naukową, którą musiał obronić. Potem odpowiadał na wylosowane pytania takie jak: Co to są symbole wiary? Od czego zależy ocena czynów ludzkich? Które postacie w Piśmie świętym są głównymi świadkami posłuszeństwa wiary? W jaki sposób Bóg objawił, że jest Miłością? Jaka jest relacja między wolnością a odpowiedzialnością? Co to jest grzech? Co to znaczy, że człowiek został stworzony na „obraz Boży”? Jak dusza i ciało tworzą w człowieku jedność? Jakie są skutki ofiary Jezusa na krzyżu? Czego możemy nauczyć się od Maryi?

      Na te i inne pytania u każdego były indywidualne odpowiedzi i argumenty, które musiał uzasadnić przed komisją egzaminacyjną pod przewodnictwem dyrektora liceum Kazimierza Koraba, w której wzięli udział także ks. Proboszcz Tomasz Gil, siostra dr Wójcik oraz dyr. Marek Jurecki.

      I udało się! Przez co bardzo się cieszymy!

       

       

   • Kontakty

    • Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne „Klasyk”
    • sekretariatplon@gmail.com
    • Sekretariat: (+48) 22 743 49 64, (+48) 22 780 23 00 Dyrekcja: (+48) 880 159 554 Internat: (+48) 602 512 869 Nr konta bankowego Bank PKO BP Nr 46 1020 1097 0000 7902 0188 4790
    • ul. Matuszewska 20 03-876 Warszawa Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  •