• Aktualności

     • MATURA Z RELIGI 19-20.03.2021
     • 24.03.2021
     • W dniach 19 i 20 marca, w Szkole PLON KLASYK odbyły się matury z religii. Zgodnie z tradycją naszej szkoły, 40 uczniów klas maturalnych przystąpiło do obrony swych prac pisemnych, na wybrane przez siebie tematy oraz do odpowiedzi na pytania z Katechizmu Kościoła Katolickiego.Egzaminy przyniosły klasycznie obfity plon. Tegoroczny poziom matur był bardzo wysoki, czego dowodem jest 18 ocen celujących, 19 bardzo dobrych i jedynie 3 dobre.W ocenie Komisji Egzaminacyjnej wysiłek włożony w przygotowanie i obronę pracy będzie na pewno procentował podczas matury państwowej w maju.