Internat "Inter"

Bursa św. Andrzeja Boboli

Zapraszamy do zapoznania się z naszym internatem “Inter”, który jest integralną częścią naszej szkoły. Nasz internat oferuje bezpieczne i komfortowe warunki mieszkalne, a także wsparcie edukacyjne i emocjonalne dla naszych uczniów. Zachęcamy do dalszego odkrywania tej strony, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i udogodnieniach.

Zadania wychowawcze

logo Internat św. Andrzeja Boboli

Zadania wychowawcze w internacie

Internat ściśle współpracuje z działalnością wychowawczo-edukacyjną Liceum. To oznacza, że poza zadaniami wynikającymi z opieki nad Wychowankami (pobyt i wyżywienie), realizuje zadania wynikające ze specyfiki PLON Klasyk. W jej ramach, Internat jest odpowiedzialny za organizację codziennego czasu na naukę, cotygodniowych zajęć dodatkowych oraz okazjonalnych wyjść (kino, lodowisko czy boisko). Zgodnie z programem wychowawczym, każdego dnia są także podejmowane działania związane z edukacją społeczno-kulturalną oraz kształtowaniem tożsamości, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym. Służą temu codzienne spotkania całej społeczności oraz rozmowy z Wychowawcami.

Internat angażuje się także we wspieranie Wychowanków w procesie edukacji, zwłaszcza nauki języka polskiego - organizuje między innymi: pogadanki w małych grupach i projekcje filmów.

uczniowie przed internatem