• Lista przedmiotów


  •                               PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

   KLASA I A – PROFIL HUMANISTYCZNO- PRAWNICZY
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,
   JĘZYK ANGIELSKI

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 1
   CZ.1 I CZ.2    NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    MY PERSPECTIVES    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   JĘZYK ROSYJSKI    IZ PIERWYCH UST 2    KRAM    ROZSZERZONY
   HISTORIA    ZROZUMIEĆ PRZESZŁOŚĆ 1    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   GEOGRAFIA    OBLICZA GEOGRAFII 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   BIOLOGIA    BIOLOGIA NA CZASIE 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   FIZYKA    ODKRYĆ FIZYKĘ 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   CHEMIA    TO JEST CHEMIA 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 1    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE    PODSTAWOWY
   WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE    W CENTRUM UWAGI 1    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   INFORMATYKA

   JĘZYK POLSKI JAKO OBCY


       INFORMATYKA NA CZASIE 1

   GDYBYM ZNAŁ DOBRZE J.POLSKI    NOWA ERA


   WYDAWNICTWO
   UNIWERSYTETU
   WARSZAWSKIEGO    PODSTAWOWY
   KLASA I B- PROFIL POLITECHNICZNY (MATEMATYCZNO-FIZYCZNY)
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 1
   CZ.1 I CZ.2    NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    MY PERSPECTIVES    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   JĘZYK ROSYJSKI    IZ PIERWYCH UST 2    KRAM    ROZSZERZONY
   HISTORIA    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   GEOGRAFIA    OBLICZA GEOGRAFII 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   BIOLOGIA    BIOLOGIA NA CZASIE 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   FIZYKA    ZROZUMIEĆ  FIZYKĘ 1    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   CHEMIA    TO JEST CHEMIA 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 1    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE    ROZSZERZONY
   INFORMATYKA

   JĘZYK POLSKI JAKO OBCY


       INFORMATYKA NA CZASIE 1

   GDYBYM ZNAŁ DOBRZE J.POLSKI    NOWA ERA

   WYDAWNICTWO
   UNIWERSYTETU
   WARSZAWSKIEGO    ROZSZERZONY
   KLASA I C – PROFIL  PRZYRODNICZO - MEDYCZNY
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – BIOLOGIA, CHEMIA

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 1
   CZ.1 I CZ.2    NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    MY PERSPECTIVES    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   JĘZYK ROSYJSKI    IZ PIERWYCH UST 2    KRAM    ROZSZERZONY
   HISTORIA    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   GEOGRAFIA    OBLICZA GEOGRAFII 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   BIOLOGIA    BIOLOGIA NA CZASIE 1    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   FIZYKA    ODKRYĆ FIZYKĘ 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   CHEMIA    TO JEST CHEMIA 1    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 1    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE    PODSTAWOWY
   INFORMATYKA


   JĘZYK POLSKI JAKO OBCY


       INFORMATYKA NA CZASIE 1

   GDYBYM ZNAŁ DOBRZE J.POLSKI    NOWA ERA


   WYDAWNICTWO
   UNIWERSYTETU
   WARSZAWSKIEGO    PODSTAWOWY
   KLASA  ID – PROFIL EKONOMICZNY
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI, MATEMATYKA

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 1
   CZ.1 I CZ.2    NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    MY PERSPECTIVES    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   JĘZYK ROSYJSKI    IZ PIERWYCH UST 2    KRAM    ROZSZERZONY
   HISTORIA    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   GEOGRAFIA    OBLICZA GEOGRAFII 1    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   BIOLOGIA    BIOLOGIA NA CZASIE 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   FIZYKA    ODKRYĆ FIZYKĘ 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   CHEMIA    TO JEST CHEMIA 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 1    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE    ROZSZERZONY
   INFORMATYKA

   JĘZYK POLSKI JAKO OBCY


       INFORMATYKA NA CZASIE 1

   GDYBYM ZNAŁ DOBRZE J.POLSKI    NOWA ERA


   WYDAWNICTWO
   UNIWERSYTETU
   WARSZAWSKIEGO    PODSTAWOWY
   KLASA II A - PROFIL HUMANISTYCZNO- PRAWNICZY
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,
   JĘZYK ANGIELSKI

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 2
       NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    MY PERSPECTIVES    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   JĘZYK ROSYJSKI    IZ PIERWYCH UST 3    KRAM    ROZSZERZONY
   HISTORIA    ZROZUMIEĆPRZESZŁOŚĆ 2    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   GEOGRAFIA    OBLICZA GEOGRAFII 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   BIOLOGIA    BIOLOGIA NA CZASIE 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   FIZYKA    ODKRYĆ FIZYKĘ 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   CHEMIA    TO JEST CHEMIA 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 2    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE    PODSTAWOWY
   WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE    W CENTRUM UWAGI 2    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   INFORMATYKA

   JĘZYK POLSKI JAKO OBCY


       INFORMATYKA NA CZASIE 2

   GDYBYM ZNAŁ DOBRZE J.POLSKI    NOWA ERA


   WYDAWNICTWO
   UNIWERSYTETU
   WARSZAWSKIEGO    PODSTAWOWY
   KLASA II B- PROFIL POLITECHNICZNY (MATEMATYCZNO-FIZYCZNY)
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 2
       NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    MY PERSPECTIVES    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   JĘZYK ROSYJSKI    IZ PIERWYCH UST 3    KRAM    ROZSZERZONY
   HISTORIA    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   GEOGRAFIA    OBLICZA GEOGRAFII 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   BIOLOGIA    BIOLOGIA NA CZASIE 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   FIZYKA    ZROZUMIEĆ  FIZYKĘ 2    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   CHEMIA    TO JEST CHEMIA 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 2    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE    ROZSZERZONY
   INFORMATYKA

   JĘZYK POLSKI JAKO OBCY


       INFORMATYKA NA CZASIE 2

   GDYBYM ZNAŁ DOBRZE J.POLSKI    NOWA ERA


   WYDAWNICTWO
   UNIWERSYTETU
   WARSZAWSKIEGO    ROZSZERZONY


   KLASA II C – PROFIL PRZYRODNICZO- MEDYCZNY
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – BIOLOGIA, CHEMIA

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 2
       NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    MY PERSPECTIVES    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   JĘZYK ROSYJSKI    IZ PIERWYCH UST 3    KRAM    ROZSZERZONY
   HISTORIA    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   GEOGRAFIA    OBLICZA GEOGRAFII 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   BIOLOGIA    BIOLOGIA NA CZASIE 2    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   FIZYKA    ODKRYĆ FIZYKĘ 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   CHEMIA    TO JEST CHEMIA 2    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 2    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE    PODSTAWOWY
   INFORMATYKA


   JĘZYK POLSKI JAKO OBCY


       INFORMATYKA NA CZASIE 2

   GDYBYM ZNAŁ DOBRZE J.POLSKI    NOWA ERA


   WYDAWNICTWO
   UNIWERSYTETU
   WARSZAWSKIEGO    PODSTAWOWY

   KLASA  II D – PROFIL EKONOMICZNY
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI, MATEMATYKA

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 2
       NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    MY PERSPECTIVES    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   JĘZYK ROSYJSKI    IZ PIERWYCH UST 3    KRAM    ROZSZERZONY
   HISTORIA    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   GEOGRAFIA    OBLICZA GEOGRAFII 2    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   BIOLOGIA    BIOLOGIA NA CZASIE 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   FIZYKA    ODKRYĆ FIZYKĘ 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   CHEMIA    TO JEST CHEMIA 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 2    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE    ROZSZERZONY
   INFORMATYKA

   JĘZYK POLSKI JAKO OBCY


       INFORMATYKA NA CZASIE 2

   GDYBYM ZNAŁ DOBRZE J.POLSKI    NOWA ERA


   WYDAWNICTWO
   UNIWERSYTETU
   WARSZAWSKIEGO    PODSTAWOWY
   KLASA III A- PROFIL HUMANISTYCZNO-PRAWNICZY
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,
                                                                   JĘZYK ANGIELSKI

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 3
       NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    MY PERSPECTIVES    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   HISTORIA    ZROZUMIEĆPRZESZŁOŚĆ 3    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   GEOGRAFIA    OBLICZA GEOGRAFII 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   BIOLOGIA    BIOLOGIA NA CZASIE 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   FIZYKA    ODKRYĆ FIZYKĘ 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   CHEMIA    TO JEST CHEMIA 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 3    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE    PODSTAWOWY
   WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE    W CENTRUM UWAGI 3    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   KLASA III B- PROFIL POLITECHNICZNY (MATEMATYCZNO-FIZYCZNY)
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 3
       NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    MY PERSPECTIVES    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   HISTORIA    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   GEOGRAFIA    OBLICZA GEOGRAFII 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   BIOLOGIA    BIOLOGIA NA CZASIE 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   FIZYKA    ZROZUMIEĆ  FIZYKĘ 3    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   CHEMIA    TO JEST CHEMIA 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 3    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE    ROZSZERZONY
   INFORMATYKA       INFORMATYKA NA CZASIE 3
       NOWA ERA

       ROZSZERZONY
   KLASA III C – PROFIL PRZYRODNICZO-MEDYCZNY
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – BIOLOGIA, CHEMIA

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 3
       NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    MY PERSPECTIVES    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   HISTORIA    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   GEOGRAFIA    OBLICZA GEOGRAFII 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   BIOLOGIA    BIOLOGIA NA CZASIE 3    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   FIZYKA    ODKRYĆ FIZYKĘ 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   CHEMIA    TO JEST CHEMIA 3    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 3    GDAŃSKIE W.O.    PODSTAWOWY
   KLASA  III D – PROFIL EKONOMICZNY
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI, MATEMATYKA

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 3
       NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    MY PERSPECTIVES    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   HISTORIA    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   GEOGRAFIA    OBLICZA GEOGRAFII 3    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   BIOLOGIA    BIOLOGIA NA CZASIE 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   FIZYKA    ODKRYĆ FIZYKĘ 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   CHEMIA    TO JEST CHEMIA 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 3    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE    ROZSZERZONY
   KLASA IV A- PROFIL HUMANISTYCZNO-PRAWNICZY
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,
                                                                   JĘZYK ANGIELSKI

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 4
       NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    REPETYTORIUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW
   (WYD. JEDNOTOMOWE)
       PEARSON    PODSTAWOWY Z MATERIAŁEM ROZSZERZONYM
   HISTORIA    ZROZUMIEĆPRZESZŁOŚĆ 4    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 4    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE    PODSTAWOWY
   KLASA IV B- PROFIL POLITECHNICZNY (MATEMATYCZNO-FIZYCZNY)
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 4
       NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    REPETYTORIUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW
   (WYD. JEDNOTOMOWE)
       PEARSON    PODSTAWOWY Z MATERIAŁEM ROZSZERZONYM
   HISTORIA    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 4    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   FIZYKA    ZROZUMIEĆ  FIZYKĘ 4    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 4    GDAŃSKIE WYD. OŚWIATOWE    ROZSZERZONY
   KLASA IV C – PROFIL PRZYRODNICZO-MEDYCZNY
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – BIOLOGIA, CHEMIA

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 4
       NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    REPETYTORIUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW
   (WYD. JEDNOTOMOWE)    PEARSON    PODSTAWOWY Z MATERIAŁEM ROZSZERZONYM
   HISTORIA    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 4    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   BIOLOGIA    BIOLOGIA NA CZASIE 4    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   CHEMIA    TO JEST CHEMIA 4    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 4    GDAŃSKIE WYD.OŚWIATOWE    PODSTAWOWY
   KLASA  IV D – PROFIL EKONOMICZNY
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI, MATEMATYKA

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 4
       NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    REPETYTORIUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW
   (WYD. JEDNOTOMOWE)    PEARSON    PODSTAWOWY Z MATERIAŁEM ROZSZERZONYM
   HISTORIA    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 4    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   GEOGRAFIA    OBLICZA GEOGRAFII 4    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 4    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE    ROZSZERZONY


                                 PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

   KLASA I A – PROFIL HUMANISTYCZNO- PRAWNICZY
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, 
   JĘZYK ANGIELSKI

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 1
   CZ.1 I CZ.2    NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    MY PERSPECTIVES    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   JĘZYK ROSYJSKI    IZ PIERWYCH UST 2    KRAM    ROZSZERZONY
   HISTORIA    ZROZUMIEĆ PRZESZŁOŚĆ 1    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   GEOGRAFIA    OBLICZA GEOGRAFII 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   BIOLOGIA    BIOLOGIA NA CZASIE 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   FIZYKA    ODKRYĆ FIZYKĘ 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   CHEMIA    TO JEST CHEMIA 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 1    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE    PODSTAWOWY
   WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE    W CENTRUM UWAGI 1    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   INFORMATYKA

   JĘZYK POLSKI JAKO OBCY


       INFORMATYKA NA CZASIE 1

   GDYBYM ZNAŁ DOBRZE J.POLSKI    NOWA ERA


   WYDAWNICTWO 
   UNIWERSYTETU
   WARSZAWSKIEGO    PODSTAWOWY
   KLASA I B- PROFIL POLITECHNICZNY (MATEMATYCZNO-FIZYCZNY)
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 1
   CZ.1 I CZ.2    NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    MY PERSPECTIVES    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   JĘZYK ROSYJSKI    IZ PIERWYCH UST 2    KRAM    ROZSZERZONY
   HISTORIA    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   GEOGRAFIA    OBLICZA GEOGRAFII 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   BIOLOGIA    BIOLOGIA NA CZASIE 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   FIZYKA    ZROZUMIEĆ  FIZYKĘ 1    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   CHEMIA    TO JEST CHEMIA 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 1    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE    ROZSZERZONY
   INFORMATYKA

   JĘZYK POLSKI JAKO OBCY


       INFORMATYKA NA CZASIE 1

   GDYBYM ZNAŁ DOBRZE J.POLSKI    NOWA ERA

   WYDAWNICTWO 
   UNIWERSYTETU
   WARSZAWSKIEGO    ROZSZERZONY
   KLASA I C – PROFIL  PRZYRODNICZO - MEDYCZNY
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – BIOLOGIA, CHEMIA

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 1
   CZ.1 I CZ.2    NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    MY PERSPECTIVES    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   JĘZYK ROSYJSKI    IZ PIERWYCH UST 2    KRAM    ROZSZERZONY
   HISTORIA    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   GEOGRAFIA    OBLICZA GEOGRAFII 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   BIOLOGIA    BIOLOGIA NA CZASIE 1    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   FIZYKA    ODKRYĆ FIZYKĘ 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   CHEMIA    TO JEST CHEMIA 1    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 1    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE    PODSTAWOWY
   INFORMATYKA


   JĘZYK POLSKI JAKO OBCY


       INFORMATYKA NA CZASIE 1

   GDYBYM ZNAŁ DOBRZE J.POLSKI    NOWA ERA


   WYDAWNICTWO 
   UNIWERSYTETU
   WARSZAWSKIEGO    PODSTAWOWY
   KLASA  ID – PROFIL EKONOMICZNY
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI, MATEMATYKA

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 1
   CZ.1 I CZ.2    NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    MY PERSPECTIVES    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   JĘZYK ROSYJSKI    IZ PIERWYCH UST 2    KRAM    ROZSZERZONY
   HISTORIA    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   GEOGRAFIA    OBLICZA GEOGRAFII 1    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   BIOLOGIA    BIOLOGIA NA CZASIE 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   FIZYKA    ODKRYĆ FIZYKĘ 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   CHEMIA    TO JEST CHEMIA 1    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 1    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE    ROZSZERZONY
   INFORMATYKA

   JĘZYK POLSKI JAKO OBCY


       INFORMATYKA NA CZASIE 1

   GDYBYM ZNAŁ DOBRZE J.POLSKI    NOWA ERA


   WYDAWNICTWO 
   UNIWERSYTETU
   WARSZAWSKIEGO    PODSTAWOWY


   KLASA II A - PROFIL HUMANISTYCZNO- PRAWNICZY
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, 
   JĘZYK ANGIELSKI

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 2
       NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    MY PERSPECTIVES    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   JĘZYK ROSYJSKI    IZ PIERWYCH UST 3    KRAM    ROZSZERZONY
   HISTORIA    ZROZUMIEĆPRZESZŁOŚĆ 2    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   GEOGRAFIA    OBLICZA GEOGRAFII 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   BIOLOGIA    BIOLOGIA NA CZASIE 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   FIZYKA    ODKRYĆ FIZYKĘ 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   CHEMIA    TO JEST CHEMIA 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 2    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE    PODSTAWOWY
   WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE    W CENTRUM UWAGI 2    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   INFORMATYKA

   JĘZYK POLSKI JAKO OBCY


       INFORMATYKA NA CZASIE 2

   GDYBYM ZNAŁ DOBRZE J.POLSKI    NOWA ERA


   WYDAWNICTWO 
   UNIWERSYTETU
   WARSZAWSKIEGO    PODSTAWOWY
   KLASA II B- PROFIL POLITECHNICZNY (MATEMATYCZNO-FIZYCZNY)
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 2
       NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    MY PERSPECTIVES    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   JĘZYK ROSYJSKI    IZ PIERWYCH UST 3    KRAM    ROZSZERZONY
   HISTORIA    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   GEOGRAFIA    OBLICZA GEOGRAFII 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   BIOLOGIA    BIOLOGIA NA CZASIE 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   FIZYKA    ZROZUMIEĆ  FIZYKĘ 2    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   CHEMIA    TO JEST CHEMIA 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 2    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE    ROZSZERZONY
   INFORMATYKA

   JĘZYK POLSKI JAKO OBCY


       INFORMATYKA NA CZASIE 2

   GDYBYM ZNAŁ DOBRZE J.POLSKI    NOWA ERA


   WYDAWNICTWO 
   UNIWERSYTETU
   WARSZAWSKIEGO    ROZSZERZONY


   KLASA II C – PROFIL PRZYRODNICZO- MEDYCZNY
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – BIOLOGIA, CHEMIA

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 2
       NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    MY PERSPECTIVES    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   JĘZYK ROSYJSKI    IZ PIERWYCH UST 3    KRAM    ROZSZERZONY
   HISTORIA    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   GEOGRAFIA    OBLICZA GEOGRAFII 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   BIOLOGIA    BIOLOGIA NA CZASIE 2    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   FIZYKA    ODKRYĆ FIZYKĘ 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   CHEMIA    TO JEST CHEMIA 2    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 2    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE    PODSTAWOWY
   INFORMATYKA


   JĘZYK POLSKI JAKO OBCY


       INFORMATYKA NA CZASIE 2

   GDYBYM ZNAŁ DOBRZE J.POLSKI    NOWA ERA


   WYDAWNICTWO 
   UNIWERSYTETU
   WARSZAWSKIEGO    PODSTAWOWY

   KLASA  II D – PROFIL EKONOMICZNY
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI, MATEMATYKA

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 2
       NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    MY PERSPECTIVES    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   JĘZYK ROSYJSKI    IZ PIERWYCH UST 3    KRAM    ROZSZERZONY
   HISTORIA    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   GEOGRAFIA    OBLICZA GEOGRAFII 2    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   BIOLOGIA    BIOLOGIA NA CZASIE 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   FIZYKA    ODKRYĆ FIZYKĘ 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   CHEMIA    TO JEST CHEMIA 2    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 2    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE    ROZSZERZONY
   INFORMATYKA

   JĘZYK POLSKI JAKO OBCY


       INFORMATYKA NA CZASIE 2

   GDYBYM ZNAŁ DOBRZE J.POLSKI    NOWA ERA


   WYDAWNICTWO 
   UNIWERSYTETU
   WARSZAWSKIEGO    PODSTAWOWY


   KLASA III A- PROFIL HUMANISTYCZNO-PRAWNICZY
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,
                                                                   JĘZYK ANGIELSKI

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 3
       NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    MY PERSPECTIVES    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   HISTORIA    ZROZUMIEĆPRZESZŁOŚĆ 3    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   GEOGRAFIA    OBLICZA GEOGRAFII 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   BIOLOGIA    BIOLOGIA NA CZASIE 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   FIZYKA    ODKRYĆ FIZYKĘ 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   CHEMIA    TO JEST CHEMIA 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 3    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE    PODSTAWOWY
   WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE    W CENTRUM UWAGI 3    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   KLASA III B- PROFIL POLITECHNICZNY (MATEMATYCZNO-FIZYCZNY)
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 3
       NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    MY PERSPECTIVES    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   HISTORIA    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   GEOGRAFIA    OBLICZA GEOGRAFII 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   BIOLOGIA    BIOLOGIA NA CZASIE 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   FIZYKA    ZROZUMIEĆ  FIZYKĘ 3    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   CHEMIA    TO JEST CHEMIA 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 3    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE    ROZSZERZONY
   INFORMATYKA

       INFORMATYKA NA CZASIE 3
       NOWA ERA

       ROZSZERZONY
   KLASA III C – PROFIL PRZYRODNICZO-MEDYCZNY
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – BIOLOGIA, CHEMIA

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 3
       NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    MY PERSPECTIVES    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   HISTORIA    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   GEOGRAFIA    OBLICZA GEOGRAFII 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   BIOLOGIA    BIOLOGIA NA CZASIE 3    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   FIZYKA    ODKRYĆ FIZYKĘ 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   CHEMIA    TO JEST CHEMIA 3    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 3    GDAŃSKIE W.O.    PODSTAWOWY
   KLASA  III D – PROFIL EKONOMICZNY
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI, MATEMATYKA

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 3
       NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    MY PERSPECTIVES    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   HISTORIA    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   GEOGRAFIA    OBLICZA GEOGRAFII 3    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   BIOLOGIA    BIOLOGIA NA CZASIE 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   FIZYKA    ODKRYĆ FIZYKĘ 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   CHEMIA    TO JEST CHEMIA 3    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 3    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE    ROZSZERZONY
   KLASA IV A- PROFIL HUMANISTYCZNO-PRAWNICZY
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,
                                                                   JĘZYK ANGIELSKI

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 4
       NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    REPETYTORIUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW
   (WYD. JEDNOTOMOWE)
       PEARSON    PODSTAWOWY Z MATERIAŁEM ROZSZERZONYM
   HISTORIA    ZROZUMIEĆPRZESZŁOŚĆ 4    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 4    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE    PODSTAWOWY
   KLASA IV B- PROFIL POLITECHNICZNY (MATEMATYCZNO-FIZYCZNY)
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 4
       NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    REPETYTORIUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW
   (WYD. JEDNOTOMOWE)
       PEARSON    PODSTAWOWY Z MATERIAŁEM ROZSZERZONYM
   HISTORIA    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 4    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   FIZYKA    ZROZUMIEĆ  FIZYKĘ 4    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 4    GDAŃSKIE WYD. OŚWIATOWE    ROZSZERZONY
   KLASA IV C – PROFIL PRZYRODNICZO-MEDYCZNY
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – BIOLOGIA, CHEMIA

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 4
       NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    REPETYTORIUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW
   (WYD. JEDNOTOMOWE)    PEARSON    PODSTAWOWY Z MATERIAŁEM ROZSZERZONYM
   HISTORIA    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 4    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   BIOLOGIA    BIOLOGIA NA CZASIE 4    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   CHEMIA    TO JEST CHEMIA 4    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 4    GDAŃSKIE WYD.OŚWIATOWE    PODSTAWOWY


   KLASA  IV D – PROFIL EKONOMICZNY
   PRZEDMIOTY ROZSZERZONE – GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI, MATEMATYKA

   PRZEDMIOT    PODRĘCZNIK    WYDAWNICTWO    POZIOM
   JĘZYK POLSKI    PONAD SŁOWAMI 4
       NOWA ERA    PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
   JĘZYK ANGIELSKI    REPETYTORIUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW
   (WYD. JEDNOTOMOWE)    PEARSON    PODSTAWOWY Z MATERIAŁEM ROZSZERZONYM
   HISTORIA    POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 4    NOWA ERA    PODSTAWOWY
   GEOGRAFIA    OBLICZA GEOGRAFII 4    NOWA ERA    ROZSZERZONY
   MATEMATYKA    MATEMATYKA Z PLUSEM 4    GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE    ROZSZERZONY
    

  brak danych
  • Kontakty

   • Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne „Klasyk”
   • Sekretariat: (+48) 22 743 49 64, (+48) 22 780 23 00 Dyrekcja: (+48) 880 159 554 Internat: (+48) 602 512 869 Internat - wychowawca dyżurny: (+48) 690 566 250 Nr konta bankowego Bank PKO BP Nr 46 1020 1097 0000 7902 0188 4790
   • ul. Matuszewska 20 03-876 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 •