Liceum

Programy

PLON „Klasyk” jest szkołą niepubliczną   posiadającą uprawnienia szkoły publicznej działającą od 01 września 2012 roku. 

Powstała ona  jako odpowiedź na wielkie zapotrzebowanie kształcenia młodzieży z polskimi korzeniami  urodzonej i mieszkającej na stałe poza granicami Polski, szczególnie za jej wschodnią granicą ( w Armenii, Białorusi, Estonii, Gruzji, Kazachstanie, Kirgizji, Litwie, Łotwie, Mołdawii, Naddniestrzu, Osetii, Rosji, Turkmenistanie, Ukrainie). 

Głównym celem szkoły jest przygotowanie do polskiej matury i studiowania w Polsce na dziennych kierunkach we wszystkich najlepszych  polskich uczelniach.  Ten cel można osiągnąć tylko dzięki determinacji  i systematycznej, codziennej pracy uczniów i nauczycieli .

Szkoła oferuje profesjonalną naukę języka polskiego jako obcego realizowaną na obowiązkowych lekcjach jako przedmiot zatwierdzony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty pod nazwą język polski dodatkowy.  Języka polskiego dodatkowego  w wymiarze dopasowanym do potrzeb indywidualnych  uczą specjaliści – językoznawcy ściśle współpracujący z polonistami realizującymi podstawę programową z zakresu języka polskiego. 

Pozostałe przedmioty w klasie I realizowane są w podwójnym wymiarze ( np. dwie, a nie jedna lekcja  biologii, chemii, fizyki, geografii) w podziale na grupy. Zwiększamy także wymiar lekcji  matematyki, historii, wiedzy o kulturze i języka angielskiego.

„Klasyczność” naszego kształcenia to przede wszystkim obowiązkowa w klasie I i II  nauka języka łacińskiego i kultury antycznej, w III filozofii, gdyż to z nich  wyrosła współczesna  kultura europejska.  

Bardzo ważnym przedmiotem jest religia. Każdy uczeń, niezależnie od wyznawanego światopoglądu przystępuje do wewnętrznej matury z tego przedmiotu. 

Zapewniamy rozwój talentów artystycznych. W tym roku szkolnym uzdolnieni uczniowie mogą uczyć się rysunku na zajęciach prowadzonych w pracowni  p. Piotra Wawryło  - cenionego malarza i rzeźbiarza. Od przyszłego roku szkolnego  wprowadzamy zajęcia teatralne i muzyczne.

Wszyscy uczniowie obowiązkowo odbywają zajęcia wychowania fizycznego na pływalni.

Organizujemy różne zajęcia dodatkowe, odpowiadając na zainteresowania uczniów.

Uczniowie  będący jednocześnie  mieszkańcami Bursy „Inter” są otoczeni całodobową opieką wychowawców.Opieka ta ma charakter nie tylko wychowawczy. Większość wychowawców bursy to nauczyciele, którzy  pomagają uczniom w nauce indywidualnej  po skończonych lekcjach.

Nasi uczniowie mają dziennie 8-9 obowiązkowych lekcji. Rozpoczynając naukę w naszej szkole decydują się na  ogromny wysiłek intelektualny oraz zmianę trybu życia dzięki czemu stają się samodzielni. Szkoła zakłada ich wolność wyboru i konsekwencję.

Proponujemy ją NAJLEPSZYM czyli odważnym ! 

 

Programy realizowane w Plon Klasyk

1. Podstawa programowa (realizowana w każdym liceum)

2. Program podnoszący umiejętności językowe (dodatkowo 6 godzin tygodniowo języka polskiego jako obcego)

3. Program fakultatywny (pracownia artystyczna, teatr szkolny, chór szkolny, pracownia medialna)

4. Program klasyczny (nauka logicznego myślenia, zadania wychowawcze, znajomość przez absolwentów 5 języków)

 

Każdy uczeń wybiera jeden z czterech profili:

1. profil przyrodniczy (rozszerzenia z biologii, chemii i języka angielskiego)

2. profil politechniczny (rozszerzenia z matematyki, informatyki i fizyki)

3. profil ekonomiczny (rozszerzenia z geografii, matematyki i języka angielskiego)

4. profil uniwersytecki (rozszerzenia z historii, WOS i historii estetyki)

Aktualności

Kontakt

 • Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne „Klasyk”
  ul. Matuszewska 20
  03-876 Warszawa
 • Sekretariat:
  (+48) 22 743 49 64,
  (+48) 22 780 23 00
  Dyrekcja:
  (+48) 880 159 554
  Internat:
  (+48) 602 512 869

Galeria zdjęć