• Współpraca - KPRM RP

     • ZADANIE PROGRAMOWE

     • Informacja o umowie między KPRM i Fundacją na stronie internetowej wspólnej dla Fundacji – Międzynarodowy Instytut Edukacji, Polonijnego Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego „Klasyk” oraz Internatu „Inter”, pod zakładką poświęconą współpracy z KPRM:

      Na podstawie umowy nr 370/DWPP/20 pt. Powrót do Ojczyzny przez edukację, zawartej w dniu 19 sierpnia 2020 roku między Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a Fundacją – Międzynarodowy Instytut Edukacji, KPRM przyznał Fundacji pomoc finansową na realizację zadania, które warunkuje funkcjonowania Polonijnego Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego „Klasyk” oraz Internatu „Inter”. Zadanie dotyczy pokrycia przez KPRM części kosztów utrzymania i zajęć dodatkowych uczniów mających polskie korzenie i pochodzących z krajów położonych na wschód od Polski. Dzięki pomocy finansowej KPRM uczniowie
      klasy 3 przystapili do matury a uczniowie I i II klasy otrzymali promocję do następnej klasy.