Rekrutacja

 

Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji do naszej szkoły. Możesz od razu wypełnić formularz i przesłać go automatycznie do nas.

Wypełnij formularz

 

Na rok szkolny 2024/2025

rekrutacja ulotka 1

rekrutacja ulotka 2

rekrutacja ulotka 3

rekrutacja ulotka 4

rekrutacja ulotka 5

rekrutacja ulotka 6

rekrutacja ulotka 7

rekrutacja ulotka 8

Rekrutacja

Rekrutacja
do PLON „Klasyk” i Internatu „Inter”
na rok szkolny 2024/2025

Chcesz studiować w Polsce?

Ucz się i zdaj maturę w naszym liceum.

Zapraszamy!

 1. Kandydatom z zagranicy oferujemy:
  1. Naukę w 4-letnim Polonijnym Liceum Ogólnokształcącym Klasyk (dalej: PLON Klasyk), które przygotowuje do egzaminów maturalnych (loklasyk.pl),
  2. Zakwaterowanie całodobowe w Internacie „Inter” pod całodobową opieką wychowawcą.
  3. Wyżywienie w przyszkolnej stołówce (śniadania, obiady i kolacje).
 2. PLON Klasyk ma status niepublicznego liceum o uprawnieniach szkoły publicznej. Oznacza to, że w naszym liceum realizowany jest:
  1. Ogólnopolski obowiązkowy program, taki sam, jak we wszystkich liceach w Polsce,
  2. Dodatkowy wewnątrzszkolny własny:
   • Program wyrównawczy, a w nim w szczególności z języka polskiego i matematyki:
    • Szkoła oferuje skuteczną naukę języka polskiego w wymiarze łącznie 12 godzin tygodniowo w klasie pierwszej i 10 godzin tygodniowo w klasie drugiej. Nauka ta obejmuje 6 godz. tygodniowo naukę języka według podstawy programowej, 6 godzin języka polskiego jako obcego oraz 2 godz. lektur szkolnych.
    • W soboty prowadzone są dodatkowe wyrównawcze lekcje z języka polskiego i matematyki dla uczniów, którzy w tej dziedzinie mają największe zaległości i problemy.
   • Program ogólnorozwojowy, rozszerzający zainteresowania uczniów (zajęcia fakultatywne takie jak fitness, MMA, pływalnia, warsztaty artystyczne, warsztaty medialne, teatr szkolny, chór szkolny, zespół taneczny).
 3. Do PLON Klasyk na rok szkolny 2024-2025 PRZYJMUJEMY:
  1. do klasy pierwszej PLON Klasyk – kandydatów po klasie 8 lub 9 (dopuszczalna minimalna znajomość języka polskiego)
  2. do klasy drugiej PLON Klasyk – kandydatów po klasie 9 i 10 pod warunkiem znajomości języka polskiego na poziomie A2. Uczniom klasy drugiej proponujemy program wyrównawczy w stosunku do klasy pierwszej (z matematyki, historii Polski, Wiedzy o społeczeństwie oraz lektur z języka polskiego klasy pierwszej). Zaliczenie programu wyrównawczego jest w interesie ucznia, konieczne z punktu widzenia wymagań maturalnych.
  3. do klasy trzeciej – tylko tych kandydatów, którzy przenoszą się z innego liceum polskiego
  4. do klasy czwartej – tylko tych kandydatów, którzy przenoszą się z innego liceum polskiego
 4. W obrębie każdej klasy funkcjonują GRUPY PROFILOWE. Profil to liczba i rodzaj tzw. rozszerzeń programowych, realizowanych przez cztery lata i przygotowujących do określonego kierunku studiów w uniwersytetach i innych szkołach wyższych. Liczba uczniów w grupie profilowej wynosi od 5 do 25 uczniów. Każdy uczeń wybiera jeden z następujących profili:
  • Politechniczny (matematyka, fizyka i informatyka),
  • Medyczno-przyrodniczy (biologia i chemia),
  • Prawno-humanistyczny (historia, wiedza o społeczeństwie, jęz. ang.)
  • Ekonomiczny (geografia, matematyka, język angielski)
 5. W pierwszej kolejności przyjmujemy kandydatów, którzy mają minimum 4 jako roczną średnią ocen z ostatniej klasy dotychczasowej szkoły w rozumieniu polskiego systemu edukacyjnego (konkurs świadectw). Ale dopuszczamy możliwość przyjęcia do PLON Klasyk także kandydatów o niższych ocenach, o ile (mimo zaległości) mają silną motywację do nauki.
 6. Uczniowie naszej szkoły mogą mieszkać w INTERNACIE, który znajduje się w tym samym budynku co szkoła.
  1. W internacie mieszkają wyłącznie uczniowie PLON Klasyk.
  2. Do dyspozycji wychowanków są czteroosobowe i trzyosobowe pokoje, aneks kuchenny do dyspozycji uczniów, pralnia i suszarnia.
  3. Do dyspozycji ucznia w każdym pokoju są łóżko, szafa, etażerka, stolik, krzesło i lampka elektryczna.
  4. Osoby mieszkające w internacie mają zapewnione trzy posiłki dziennie i całodobową opiekę, co zapewnia całodobowe bezpieczeństwo.
  5. Wszyscy mieszkańcy internatu są ubezpieczeni.
  6. Mieszkańcy internatu codziennie (w tym w soboty) po lekcjach oraz w niedziele mogą wychodzić na miasto na spacer.
 7. ATUTY
  1. Łączy ono przyjazną, rodzinną atmosferę z wszechstronnym rozwojem i ambitnym podejściem do nauki.
  2. Uczniowie pochodzący z krajów położonych na Wschód od Polski są bardzo utalentowani i z reguły bardzo zainteresowani nauką.  
  3. W ostatnich trzech latach 95% naszych maturzystów zdało maturę,
  4. Nasi absolwenci znają przeciętnie pięć języków (język swojego kraju, język rosyjski, język polski na poziomie maturalnym, język angielski i podstawy języka łacińskiego).
  5. W ciągu roku szkolnego organizowane są liczne wycieczki po Warszawie oraz pozawarszawskie. Z racji na klasyczny charakter szkoły tworzymy od października 2024 roku nową tradycję 5-dniowego wyjazdu uczniów klasy maturalnej do Rzymu. W roku szkolnym 2023-2024 zorganizowano ponad 15 wycieczek szkolnych.
  6. Uczniowie 4 klasy organizują studniówkę z udziałem Rodziców (w tym roku w hotelu Renaissance, por.  https://peterkocherga.pixellu.gallery/klasyk/all)
  7. Na portalach społecznościowych uczniowie i absolwenci wypowiadają się pozytywnie o PLON Klasyk.
 8. Nauka w liceum odbywa się w języku polskim
 9. PLON Klasyk ma rozbudowany PROGRAM WYCHOWAWCZY, oparty na społecznej nauce Kościoła katolickiego.
  1. W szkole uczą się uczniowie katoliccy, prawosławni i protestanccy, a nawet, sporadycznie, muzułmańscy.
  2. Program wychowawczy opiera się na Dekalogu, na fundamencie szacunku dla godności uczniów i nauczycieli, ich wolności oraz poszanowanie wartości rodzinnych.
  3. W internacie do programu wychowania została włączona pedagogika pracy (wykonywanie prac porządkowych i utrzymywanie porządku w pomieszczeniach przez siebie użytkowanych).  
 10. Uczniowie PLON Klasyk tworzą JEDNĄ WIELKĄ RODZINĘ PONAD PODZIAŁAMI. Jest to możliwe dzięki realizowanej zasadzie jedności w różnorodności, dzięki łączeniu troski o własną tożsamość kulturową z otwartością na kulturę Polski, Europy i świata. Wyróżniamy trzy historyczne kręgi, które mogą być fundamentem dla czterech form działania według zasady „jedność w różnorodności”:
  1. krąg piastowski – w przypadku uczniów mających Kartę Polaka lub Kartę Pracy
  2. krąg jagielloński – w przypadku uczniów mających korzenie polskie, przemieszane z korzeniami innych narodowości
  3. krąg międzymorski – w przypadku uczniów, szukających tego, co łączy narody współpracujące w ramach inicjatywy Trójmorza,
  4. Krąg unijny – w przypadku uczniów, dla których odniesieniem jest Unia Europejska. 
 11. Organem założycielskim i prowadzącym szkołę i internat jest Fundacja – Międzynarodowy Instytut Edukacji.
 12. Fundacja odpowiada m.in. za bezpieczeństwo FINANSOWE szkoły i internatu. W roku szkolnym 2024-2025 obowiązywać będą następujące stawki pomocy finansowej Rodziców (które stanowią 1/3 rzeczywistych kosztów za naukę, zakwaterowanie w internacie i wyżywienie każdego ucznia), obowiązujące wszystkich kandydatów i uczniów jednakowo:
  1. uczniowie z Kartą Polaka, z Kartą pobytu lub z korzeniami polskimi – 1200 zł/mies.
  2. Uczniowie bez Karty Polaka, Karty pobytu lub korzeni polskich – 1300 zł/mies.
  3. Uczniowie mieszkający poza internatem o 20% odnośnej stawki /miesięcznie mniej
  4. Uczniowie mający rodzeństwo w PLON Klasyk - 75% odnośnej stawki od drugiej osoby, 50% zł od trzeciej osoby.